​Forretningsbetingelser

Det vil altid være muligt at få prisoplysning forud for sagens igangsættelse.

DK Advokaterne følger de regler og krav, der stilles af Advokatsamfundet og Danske Advokater.

Som forbruger vil du altid få skriftlige prisoplysninger. Er det ikke muligt at give en fast pris oplyses oplyses i stedet, hvorledes prisen beregnes.

DK Advokaterne I/S (interessentskab) er etableret på adresse Adelgade 83, 8660 Skanderborg. Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 86 52 07 77 samt på e-mailadressen advokat@skanlaw.dk, hvortil der også kan sendes krypteret post. Vort CVR-nummer er: 12 62 36 07.

DK Advokaterne I/S har klientbankkonti i Sparekassen Kronjylland, Danske Bank og Nordea. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne hos DK Advokaterne I/S er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos DK Advokaterne er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af DK Advokaterne I/S , uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

DK advokaterne I/S anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos DK Advokaterne I/S er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126.

Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af DK Advokaterne I/S og/eller utilfredshed med en af DK Advokaterne I/S’s advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

formular-hvid

Har du brug for en advokat?

​Kontakt os her:

Navn
Telefon *
 
E-mail *
 
Besked *
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt
 

Kontaktinfo

​Firma

​DK Advokaterne I/S

CVR: 12623607

​Kontakt

​​Tlf.: 86 52 07 77

E-mail: advokat@skanlaw.dk