​Forretnings betingelser

Det vil altid være muligt at få prisoplysning forud for sagens igangsættelse.

DK Advokaterne I/S følger de regler og krav, der stilles af Advokatsamfundet og Danske Advokater.

Som forbruger vil du altid få skriftlige prisoplysninger. Er det ikke muligt at give en fast pris oplyses oplyses i stedet, hvorledes prisen beregnes.​

DK Advokaterne I/S (interessentskab) er etableret på adresse Adelgade 83, 8660 Skanderborg. Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 86 52 07 77 samt på e-mailadressen advokat@skanlaw.dk, hvortil der også kan sendes krypteret post. Vort CVR-nummer er: 12 62 36 07.

DK Advokaterne I/S har klientbankkonti i Sparekassen Kronjylland, Danske Bank og Nordea. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne hos DK Advokaterne I/S er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos DK Advokaterne I/S er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af DK Advokaterne I/S , uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

DK Advokaterne I/S anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos DK Advokaterne I/S er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126.

Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af DK Advokaterne I/S og/eller utilfredshed med en af DK Advokaterne I/S’s advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.​

Har du brug for en advokat?

​Kontakt os, og vi vender snarest tilbage. 

Vi glæder os til at varetage din sag.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Vi fik rådgivning i forbindelse med huskøb fra start til slut

"Super professionel rådgivning i forbindelse med huskøb. Gennemlæsning af slutaftale, forsikring m.m. dejlig tryg og forståelig rådgivning."

★★★★★

- Vivi via hentpriser.dk

Vi fik lavet testamente og ægtepagt

"Vi fik en meget professionel behandling som tilfredstillede de ønsker vi havde."

★★★★★

- Erik via hentpriser.dk

Kan anbefales

"De er hurtige og alt er i orden. 

Kan anbefales."

★★★★

- Mariann via hentpriser.dk

Veludført arbejde

"Fin, god og præcis kommunikation. 

Og veludført arbejde.."

★★★★

- Claus via hentpriser.dk

God hjælp

"indtil videre har jeg fået en fin behandling og god hjælp."

★★★★★

- Ove via hentpriser.dk

DK ADVOKATERNE I/S

​Hos DK ADVOKATERNE I/S løser vi opgaver inden for mange fagområder

såsom erhvervsret, strafferet, familieret, køb og salg af bolig m.fl.

Vi har kontorer i Skand​erborg, Sam​sø og Ebeltoft

CVR: 12623607

Skanderborg

Adelgade​ 83, 8660 Ska​nderb​org

Find vej via Google Maps

Samsø

Besservej 2, 8305 Samsø

​​Find vej via Google Maps

Ebeltoft

Maltfabrikken Maltvej 4-12, 8400 Ebeltoft

Find vej via Google Maps

Telefontider

Hverdage fra 7.00 - 19.00

Mails besvares alle dage.