Tvangsfjernelse – anbringelse uden samtykke

Kommunerne har til opgave at yde støtte til børn og unge, der har det svært. I yderste konsekvens kan det føre til, at kommunen ønsker at foretage en tvangsfjernelse af et barn fra forældrene og anbringe barnet på en institution eller ved en plejefamilie.

Hos DK Advokaterne rådgiver vi forældre fra blandt andet Aarhus, Skanderborg, Horsens og Ry, og vi beskikkes blandt andet som advokat for disse.

Hvad er tvangsfjernelse?

En tvangsfjernelse betyder, at myndighederne fjerner barnet fra hjemmet mod forældrenes vilje. Det kaldes også ”anbringelse uden samtykke” i Lov om social service.

Målet med en tvangsfjernelse er som regel, at barnet skal undgå at lide overlast ved at være væk fra hjemmet i en periode, men at det på sigt skal kunne vende tilbage til hjemmet og forældrene. Dette er dog ikke altid tilfældet.

Før en tvangsfjernelse kan blive aktuel

Før en tvangsfjernelse kan blive aktuel, er der en procedure, der skal følges i henhold til gældende lovgivning:

1. For det første er en tvangsfjernelse det sidste og mest alvorlige middel i værktøjskassen. Det betyder, at andre metoder med hjælp, aflastning eller lignende skal være prøvet først, eller at der skal være opstået en pludselig og meget alvorlig situation, der kræver indgreb nu. Det må kun gøres, hvis der er en åbenbar risiko for, at barnets (psykiske) sundhed eller udvikling lider skader, og problemerne ikke kan løses i hjemmet.

2. For det andet skal der være foretaget en grundig undersøgelse af både barnets behov og forældrenes ressourcer, og der skal være lagt en plan. Dette er indgående reguleret i socialserviceloven – en paragraf 50-undersøgelse og en handleplan. Det er vigtigt, at der også skal være en udløbsdato og en frist for genbehandling.

3. For det tredje skal beslutningen prøves i det organ, der hedder Børn- og Unge-udvalget. Det er et uafhængigt nævn med en dommer samt to uafhængige medlemmer udpeget af familieretshuset og to medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen

Du har krav på advokathjælp og en støtteperson

Når beslutningen skal prøves i Børn- og Unge-udvalget, har forældrene krav på advokathjælp. Hvis barnet er over 12 år, har barnet også krav på sin egen advokat. Du kan selv vælge advokat, og bistanden betales af kommunen. Det er altså gratis for dig.

Forældrene har også krav på en støtteperson til at hjælpe og guide dem under sagen.

Hvis afgørelsen går imod dig, kan den ankes til Ankestyrelsen.

Vi har gennem 18-20 år mødt i børnesager over hele Jylland – fra Hjørring til Rødding og fra Hedensted til Samsø. Tilsvarende gør sig gældende i sager ved Ankestyrelsen både i Aalborg og København.

Som advokater er vi dit talerør, der sikrer, at du bliver hørt. Vi gennemgår også, om sagsbehandlingsreglerne er blevet fulgt. En sagsbehandlingsfejl kan betyde, at kommunen ikke får ret eller må starte sagen forfra.

Vi ved, at det er en ulykkelig, overvældende og stressende situation at stå i, og der kan være brug for akut hjælp. Vi kender din situation, og vi står klar med det samme. Du kan altid ringe for at få en uforpligtende rådgivning.

Frivillig anbringelse

Det kan ske, at forældre oplever, at de bliver presset til at indgå en ”frivillig” aftale om, at barnet anbringes uden for hjemmet på en institution eller i pleje.

I den situation får I som forældre ikke automatisk advokathjælp, men en frivillig anbringelse kan opleves lige så alvorlig for jer, og den vil være vanskelig at få ophævet, hvis man fortryder eller ændrer mening. Der er derfor god grund til at få rådgivning fra en familieadvokat, inden I går med til en frivillig anbringelse.

Kontakt os og få uforpligtende rådgivning om din sag

Du er velkommen til at kontakte os i dag på telefon 86 52 07 77 eller e-mail advokat@skanlaw.dk for uforpligtende rådgivning i forbindelse med en tvangsfjernelse eller en frivillig anbringelse.

Vi fik rådgivning i forbindelse med huskøb fra start til slut

"Super professionel rådgivning i forbindelse med huskøb. Gennemlæsning af slutaftale, forsikring m.m. dejlig tryg og forståelig rådgivning."

- Vivi via hentpriser.dk

Vi fik lavet testamente og ægtepagt

"Vi fik en meget professionel behandling som tilfredstillede de ønsker vi havde."

- Erik via hentpriser.dk

DK ADVOKATERNE I/S

​Hos DK ADVOKATERNE I/S løser vi opgaver inden for mange fagområder såsom erhvervsret, strafferet, familieret m.fl.

Vi har kontorer i Ry, Skanderborg og Samsø.

CVR: 12623607

Kontakt os

Adelgade​ 83,

8660 Ska​nderb​org

Find vej via Google Maps

​​Tlf.: 86 52 07 77

E-mail: advokat@skanlaw.dk